Rørlegger

Sentrale arbeidsområder i rørleggerfaget er installasjon, modernisering, service og reparasjon av sanitæranlegg, varme- og kjøleanlegg, spesielle anlegg for brannslukking, trykkluft og gassanlegg. Et teknisk fag.

En rørlegger sørger for at huset har vann og avløp i tillegg til miljøvennlig og komfortabel oppvarming. Arbeid med utvendig sanitær innebærer legging av vann og avløpsrør i bakken, kunnskaper om fall og grunnforhold er viktig. Nymotens materialer i rør og deler gjør at dette ikke lenger er tungt arbeid. Innvendig sanitær innebærer alt som er av rør for vann og avløp innvendig i et hus i tillegg til utstyrsmontering. Vannbårne varme og kjøleanlegg er viktige komponenter i moderne bygninger. Rørleggeren sørger for planlegging, montering og drift av anleggene.

Bruk hodet og kroppen – velg rørleggerfaget!

Hva skjer ...

Ingen hendelser