maler-new

Sentrale arbeidsoppgaver i malerfaget er beskyttelse, vedlikehold, fargesetting, dekorering og restaurering av innvendige og utvendige overflater i bygninger og konstruksjoner. Faget er sammensatt slik at den enkelte fagarbeider oftest arbeider med beskyttelse, vedlikehold og fargesetting av overflatene, men i noen tilfeller arbeider maleren også med dekorering og/eller restaurering.

Malerfaget har lange tradisjoner; de kan spores tilbake til de første hulemaleriene i eldre steinalder (for omkring 20 000 år siden). Trangen til å dekorere og forskjønne omgivelsene finner vi i de eldste bevarte bygningene i verden, og dekorative arbeider hører fortsatt med til malerens arbeidsoppgaver.

Bruk hodet og kroppen – velg malerfaget!

Hva skjer ...

Ingen hendelser