• Rørlegger

  Bli faglært rørlegger!

  Sentrale arbeidsområder i rørleggerfaget er installasjon, modernisering, service og reparasjon av sanitæranlegg, varme- og kjøleanlegg, spesielle anlegg for brannslukking, trykkluft og gassanlegg. Et teknisk fag.

  Les mer

 • blikk

  Bli faglært blikkenslager!

  Ventilasjons- og blikkenslagerfaget er et gammelt håndverksfag med lange tradisjoner, men det har utviklet seg i takt med den tekniske utviklingen. Blikkenslagerne i middelalderen laget rustinger, men i dag er faget hovedsakelig knyttet til bygningsindustrien. Selv om håndverket fortsatt står i sentrum benyttes det også høyteknologiske maskiner og verktøy på verkstedet.

  Les mer

 • tomrer

  Bli faglært tømrer!

  Tømreren bygger trehus og utfører trearbeid på mur, stål og betongbygg. Restaurering, tilbygging, rehabilitering og vedlikehold av trebygninger er viktige arbeidsoppgaver som det stadig blir flere av. Lærlinger i våre små og mellomstore bedrifter er sikret en bred og allsidig utdanning i tømrerfaget.

  Les mer

 • maler-new

  Bli faglært maler!

  Sentrale arbeidsoppgaver i malerfaget er beskyttelse, vedlikehold, fargesetting, dekorering og restaurering av innvendige og utvendige overflater i bygninger og konstruksjoner. Faget er sammensatt slik at den enkelte fagarbeider oftest arbeider med beskyttelse, vedlikehold og fargesetting av overflatene, men i noen tilfeller arbeider maleren også med dekorering og/eller restaurering.

  Les mer

 • Murer - et aktivt yrke

  Bli faglært murer!

  Som murer jobber du både med nytt murverk og med rehabilitering og restaurering av gammelt murverk.

  Muring med tegl er hovedområdet innenfor murerfaget, men mureren jobber også med å legge fliser, jobbe med våtrom og montering av peis, pipe og andre deler av en bygning.

  Les mer

Hva skjer ...

Ingen hendelser